V době gotiky měly české země jednoho velmi významného a také zvláštního panovníka. Nebyl jím nikdo jiný, než proslulý Otec vlasti Karel IV., jenž nechal v roce 1348 založit Nové Město pražské. Na tom by nebylo nic divného, kdyby velkou roli v jeho půdorysu nehrála geometrie. jeho základem se stala tři náměstí, tehdy řečeno trhy (Dobytčí, Koňský a Senný). Hlavním centrem  Nového Města se stal Koňský trh vedený pod úhlem 45 stupňů tak, aby dal jak osu celému Novému městu, tak vltavskému ohybu a dokonce oběma zbývajícím náměstím (dnešnímu Karlovu a Senovážnému). Tuto Karlovu koncepci respektovali stavitelé i v dalších staletích a ještě dnes. Prohlédneme-li si například trasy pražského metra, musíme říct, že pronikla i do nich.

   Karlův most byl založen ve velmi zvláštní dobu dne 9. 7. 1357  v 5 hodin 31 minut. Všimněme si naprosto unikátní číselné kombinace 1-3-5-7-9-7-5-3-1, jež byla navíc umocněna tím, že v tento den nastala konjunkce Slunce a Saturnu. Obě dvě mostecké věže byly precizně zapracovány do tzv. astrálně-urbanistické koncepce, kterou objevil RNDr. Milan Špůrek (viz jeho kniha Praga Mysteriosa). Malostranská mostecká věž leží přesně na slunovratové přímce společně s pražským hradem a dvěma románskými rotundami: Sv. Kříže a Sv. Longina. Na spojnici dvou románských rotund se  nalézá i Staroměstská mostecká věž. Jde opět o rotundu Sv. Kříže a rotundu Sv. Martina na Vyšehradě. Když se věž stavěla, byla proti bývalému Juditinu mostu posunuta cca o 40 m jižně, a to z docela důležitých důvodů. Pokud z ní budeme pozorovat západ slunce každý letní slunovrat 21. června, uvidíme jej zapadat přesně za katedrálou Sv. Víta. Zhruba na této přímce leží další skvost gotické architektury chrám. p. Marie Sněžné. Jestliže píšu o Karlově mostě. měl bych se ještě zmínit o jedné zajímavosti. Most je součástí tzv. "cesty svatováclavské" vedoucí ze staré Boleslavi na pražský hrad. Tato cesta je lemována kapličkami vzdálenými od sebe 516 m, což odpovídá délce Karlova mostu.

 

S použitím publikace Jiřího Kuchaře "Praha Esoterická" a Bohumila Vurma "Tajné dějiny Prahy"

Libor Čermák 

 

Související články o historii

Výlet do historie

Závan pohádkové atmosféry

Kam na výlet