Dnes na samém počátku nového roku 2008, tedy roku končící osudovou osmičkou jsem se rozhodl, že vypíšu všechny významné osmičkové roky v dějinách Českého státu. Stane se i letos nějaká významná politická, či jiná událost?

 

658 smrt Sáma, jednoho z prvních známých vládců na území České kotliny. Je však také možné, že zemřel o rok později
848 válečné střetnutí Čechů s franským vojskem Ludvíka Němce. Trvaly do dalšího roku a vítězně z něj vyšly české oddíly
898 Na Moravě vznikly rozpory mezi Mojmírem II. a jeho bratrem Svatoplukem. Toho využili Frankové, avšak  byli poraženi
908 Rozvrat velkomoravského státu, způsobený opakovanými maďarskými útoky
1048 V Rajhradě na Moravě bylo u kostela s. Petra a Pavla založeno benediktinské proboštství benediktinského kláštera
1077/78 Olomoucký kníže Ota a jeho manželka Eufemie založili na Hradisku u Olomouce benediktinský klášter
1108 Přemyslovci nechali v říjnu svými ozbrojenci vyvraždit konkurenční rod Vršovců
1158 Český kníže Vladislav II. získal od Římského císaře Fridricha Barbarossy královský titul
1248 V listopadu se konala bitva u Mostu, ve které Václav I. porazil odbojnou šlechtu, v jejíž čele stál jeho syn Přemysl
1278 26. srpna - Bitva na Moravském poli s římským králem Rudolfem Habsburským. V bitvě zahynul český král Přemysl Otakar II.

V Čechách se dostal k vládě Ota Braniborský jako poručník následníka trůnu Václava II. V zemi začal panovat nepořádek a zvůle

1348 Král Karel IV. nechal založit Nové Město pražské, pražskou Karlovu univerzitu, Karlštejn.

K Českému státu byla připojena Dolní Lužice

1378 Umírá král Karel IV., k moci se dostává jeho syn Václav IV.
1438 29.června Albrecht Rakouský korunován českým králem
1448 3. září obsadili Prahu oddíly Jiřího z Poděbrad. Ten tak získal významné postavení a začal užívat titul správce Království českého.
1458 Zemský správce Jiří z Poděbrad byl zvolen 2. března českým králem a 7. května korunován
1468 Proti Jiřímu z Poděbrad vystoupil uherský král a v průběhu roku obsadilo jeho vojskou značnou část Moravy.

V Plzni byla Vytištěna Kronika Trojánská, první česká tištěná kniha

1478 Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín uzavírají 7. prosince v Olomouci smlouvu, podle níž směli oba používat titul českého krále. Vladislav Jagellonský v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, Slezsku a Lužicích.
1508 Zemský sněm přijal nařízení proti Jednotě bratrské, jež měla být zcela zničena
1608 do země stoupilo vojsko rakousko-uherské konfederace vedené arcivévodou Matiášem (bratrem Rudolfa II) a moravský zemský sněm ho přijal za pána země. 25. června císaž Rudolf II. postoupil Matyášovi Moravu, Uhry a rakouské země a sám si ponechal Čechy a císařskou korunu. Morava se tak stala nezávislou na Čechách.
1618 23. května byly při sjezdu českých stavů vyhozeni z okna Pražského hradu císařovy místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata a psař Fabricius.

Čeští stavové zvolili vlastní třiceti direktorů na organizování boje proti císaři.

Neúspěšné útoky císařských vojsk proti vzbouřenému Českému království

začátek třicetileté války

1648 vpád švédských vojsk do Prahy. Obsazena byla Malá Strana a Hradčany

24.10 byl ve Vestfálsku podepsán mír, jímž skončila třicetiletá válka 

1738 V Praze vznikla první stálá činoherní scéna V Kotcích
1758 V květnu vpadli na Moravu Prusové.jejich odpor byl zastaven u Olomouce. 30. června bylo pruské vojsko poraženo v bitvě u Domašova rakouským vojskem vedeným generálem Laudonem.
1778 další vpád pruských vojsk do severních Čech. Marie Terezie pak nechala založit pevnosti Terezín a Josefov
1818 v Praze bylo založeno 15. dubna Vlastenecké muzeum v Čechách s pozdějším názvem Národní muzeum
1848 revoluční rok

schválena petice císaři, kde bylo požadováno zrovnoprávnění čeština a němčiny, zrušení poddanství, vytvoření státoprávního celku zemí koruny České, svobodu tisku, náboženství a shromažďování

zrušení roboty, Slovanský sjezd,

Windischgrätzova vojska potlačila shromáždění studentů

rakouský císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch svého synovce Františka Josefa I.

 

1868 začátek tzv. "táborového hnutí"

nový název říše: Říše rakousko-uherská

16. května slavnostně položen kámen Národního divadla

1878 7. dubna se konal ustavujíci sjezd Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické.
1918 Vznik československé republiky, prezidentem zvolen T.G.Masaryk

konec 1. světové války

1938 29. září - Mnichovská dohoda, jejímž následkem se od Československa oddělily příhraniční oblasti, které se postoupili Německu.
1948 25. února Začátek komunistické totality v Československu
1968 Tzv. pražské jaro

prezidentem zvolen Ludvík Svoboda

21. 8. obsadili naší zemi vojska Sovětského svazu a dalších čtyř "spřátelených" armád, které učinilo konec snahám o demokratizaci Československa

1978 První Čech ve vesmíru 2. - 10. března byl na palubě sovětské kosmické lodi Sojuz Vladimír Remek
1998 V únoru naši hokejisti vítězí na olympijském turnaji století v japonském Naganu

K vládě se za pomoci tzv. opoziční smlouvě s ODS dostává Česká strana sociálně demokratická. Předsedou vlády se stává Miloš Zeman.

    Můžeme tedy i letos čekat nějakou významnou politickou událost či dokonce změnu? Bude například zvolen nový prezident? Nastanou předčasné volby? Začne u nás americká armáda stavět svůj radar? Bude položen základní kámen nové Národní knihovny? Nebo něco o čem za tím vůbec netušíme?  Těžko říci, zda se něco takového stane. Uvidíme na konci roku. 

zdroj.: Pernes J.: České dějiny v datech, Albatros, Praha, 1998

Libor Čermák