Jak už je v Praze nějakou dobu zvykem, sněhu v ní moc v zimě nebývá a když náhodou něco napadne, hned je z toho sněhová kalamita a palcové titulky v novinách. Proto není divu, že všichni sněhomilci zpravidla odjíždějí na hory, aby se na tamější a podstatně bohatší sněhové nadílce vydováděli, jak nejlépe umějí. Proto každý zimní víkend můžeme na hlavních pražských výpadovkách spatřit množství aut naložených lyžemi, sáněmi a skateboardy, jak směřují k tomu či kterému pohoří v Čechách i v zahraničí. Zkrátka dobrodružství zimních radovánek táhne a bylo tomu i odjakživa. Prý už i na některých skalních kresbách starých až 4 000 let jsou vidět postavy na dlouhých prknech. Tehdy se ale spíš jednalo o jakýsi druh sněžnic, určených pro chůzi na sněhu. První písemné zprávy o lyžování pocházejí ze šestého století ze Skandinávie, ale to se ještě nejednalo o sport ale o prostředek k lovu, k přepravě a k boji. Místo dnešních hůlek se používala jedna dlouhá tyč, která se držela v obou rukou. Sjezdové lyžování vzniklo v Alpách, a to proto, že zdejší horalové potřebovali často zdolávat velká převýšení. K nám se lyže dostaly až v 19. století a v roce 1887 byl v Praze založen první lyžařský spolek. Pro zajímavost, vynecháme li Skandinávii, byl to i první lyžařský spolek v Evropě. A to samé platí o Svazu lyžařů v království českém, založeného roku 1903, tedy právě před sto lety!

A jak tomu je dnes? Stačí si vyjet do kterýchkoliv hor. Ať už to jsou Krkonoše, Šumava, Jizerské hory, Krušné hory, Orlické hory, Jeseníky nebo Beskydy, všude nalezneme množství lyžařských středisek , které se svými službami snaží vyjít lyžařům a skateboardistům jak nejlépe umějí. Proto, jestli se i vy chystáte někdy v průběhu zimy nasadit na nohy tyto dvě dlouhá prkna, tak jistě nepohrdnete několika radami, jak se chovat na sjezdovkách, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho jiného:

1. chovejte se stále tak, abyste při lyžování neohrožovali druhého

2. přizpůsobte jízdu a styl svým dovednostem a počasí

3. když jedete na lyžích, zvolte takovou stopu, abyste neohrozili lyžaře před vámi

4. předjíždějte s takovým odstupem, který poskytuje předjížděnému lyžaři dostatečný prostor

5. pokud chcete vjet na sjezdovku nebo přejet nějaký lyžařský terén, rozhlédněte se, jestli někdo nejede, abyste tím někoho neohrozili

6. vyvarujte se zastavení na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdovky

7. když upadnete, musíte takováto místa co nejrychleji opustit

8. sledujte značky, ukazatele a pokyny na sjezdovkách

9. když stoupáte po sjezdovce nahoru, používejte pouze její okraj

10. při nehodách je každý povinen poskytnout pomoc

(podle pravidel Německého lyžařského svazu) Ale určitě platí i pro Čechy.

A tak všem lyžařům, sáňkařům a skateboardistům přejeme příjemné trávení jejich zimní dovolené, bez zbytečných úrazů.

Libor Čermák

S použitím těchto zdrojů: Libor Soumar, Emil Bolek: Běh na lyžích

Jürgen Kemmler: Lyžování – základy výcviku

Související články o sportu

O bruslení

turistika