Když jsem četl knihu Ericha von Dänikena 11. srpen 3114, den, kdy přišli Bohové, všiml jsem si jedné zajímavé věci. Jedna z kapitol knížky se jmenuje "Hra s miliony a miliardami" a zabývá se tzv. myaskými cykly.Zajímavé je to, že ty největší cykly až do sto tisíců let! Abych to shrnul, tak zde dám tabulku, kde je vše názorně vidět.

cyklus počet dní mayský převod počet let
1 Kin    
1 Unial 20     
1 Tun 360     
1 Katun 7200  20 tunů 19,7 
1 Baktun 144 000 20 katunů 394,2 
1 Pictun 2 880 000 20 baktunů 7885
1 Calabtun 57 600 000 20 pictunů 157 700, 2
1 Kinčiltun 1 152 000 000 3 200 000 tunů 3 154 004,1
1 Alautun 23 040 000 000 64 000 000 tunů 63 080 082,1

 Nyní si dobře prohlédneme tabulku v posledním řádku. Je jen náhoda, že Alautun odpovídá cca době, kdy se naše planeta srazila s obřím kosmickým projektilem, který způsobil konec druhohor a zároveň vyhynutí dinosaurů?

Tuto zajímavost ještě umocňuje fakt, že toto těleso mělo dopadnout nedaleko mexického poloostrova Yukatan, který mayové obývali.Tam se například nalézá město Chichén Itzá, kde je i slavná Kukulkanova pyramida. 

A do třetice, jaký byl symbol mayského boha Kukulkana? No přeci okřídlený had, tedy plaz. A plazi byli přeci i všichni dinosauři.

Libor Čermák   

 

zdroj von Däniken E.:11. srpen 3114, den, kdy přišli Bohové, Ikar, Praha, 2000

www.sweb.cz/cermak.libor