Zhruba před dvěma roky jsem se na svých stánkách zmiňoval o svých objevech na   www.google.com/mars. To je googlemapa Marsu, a jak jsem psal i zde je možné hledat podivné objekty podobné útvarům v Cydonii. Shrnu: zde je možné shlédnout obličej a něco jako kosmickou sondu v oblasti Ganges Chasma. Zde. Je zas možné shlédnout podivný obrazec ve tvaru G ukazující na sopku Ascraeus Mons. Tady se zas můžete podívat na malé pyramidové město v rovníkové oblasti Marsu. A zde je podivný objekt podivný objekt pod pohořím Amazonis Menza.

Dnes bych chtěl v tomto pokračovat Na této adrese: http://www.google.com/mars/#lat=15.024380&lon=41.369018&zoom=9&map=infrared  Jsem nalezl něco, co by se dalo z trochou nadsázky nazvat Marťanskou Nazcou.

Podívejte se pozorně na výstřižek a spatříte tam minimálně tři obrazce:

1. "Ryba": Tak v levém horním rohu se nalézá něco jako ryba plující s malou odchylkou k severu. Zřetelně vidíme její tělo a ocas. 

2. "Květina": Těsně pod ní se nalézá další obrazec, jenž by se dal asi nejlépe přirovnat ke květině. Je to vlastně obrazec, díky kterému jsem se této oblasti všiml. Je tam možné spatřit dva symetrické trojúhelníky, jejichž osa směřuje ke středu menšího kráteru, jenž se nalézá jižně. 

3. "Klíč": Na východ od květiny se nalézá další zvláštní obrazec, a to čtverec, který je rozčtvrcený oběma svými úhlopříčkami. Ze severovýchodního vrcholu tohoto čtverce vybíhá rovnoběžně s úhlopříčkou další linie a s dalšími dvěma rýhami vytvoří jakési "F". Tedy něco, co by mohlo vypadat jako hranatý klíč.

Jsou to vše jen náhodné rýhy vzniklé pomocí geologických procesů na rudé planetě?

 

Libor Čermák

odkazy:

 článek z mými dřívějšími objevy z Marsu

Umírá tvář na Marsu?

Život na Marsu