(článek vyšel v ZAZ 1/2004)

  V poslední době se hodně diskutuje na téma Mars. Nejprve se na konci loňského roku odmlčela evropská sonda Beagle-2 a přidala se tak k dlouhé sérii záhadně ztracených sond směřujících k této rudé planetě. Naproti tomu další americká sonda Spirit odvádí na Marsu už pěkný kus práce a vědci jsou z informací a fotografií doslova nadšeni. Nedávno byl dokonce v atmosféře Marsu objeven metan, což by dokonce mohlo znamenat tak dlouho očekávaný objev mimozemského života! Já bych se však chtěl vrátit jiné marťanské záhadě a tou je známá Tvář a útvary v oblasti Cydonia.  

   Už mnohokrát vědci, vydali takovou zprávu, že tolik diskutovaná tvář na Marsu je pouhá stolová hora a nic víc.Byly použity další nové fotografie, pořízené z jiného úhlu , na kterých je to  zřetelně vidět. Proti tomu, myslím, nikdo nic nenamítne. Žádný reliéf  tváře, žádný tajemný monument. I když značně symetrický. Dá se tedy vůbec ještě něco tajemného z Marsu čekat?

   Zcela určitě. Například nedávno se dostali na veřejnost fotografie, na kterých jsou zachyceny záhadné útvary připomínají potrubí , tunely nebo nějakého obřího červa. Přál bych si, aby tyto snímky vyvolali obdobnou diskusi jako ona tvář, nad níž si teď skeptici mnou ruce, že je po senzaci. Dovolte však, abych se nad tímto mnutím rukou trochu víc pozastavil a zamyslel, jestli má vůbec cenu.

Nejprve je však třeba si říci něco o Tváři blíže

   V červenci 1976, když sonda Viking Orbiter zaslala na Zem mnoho fotografických snímků planety Mars, byla mezi nimi  jedna, na které byl tento podivný útvar v oblasti Cydonia připomínající lidskou tvář.Když se snímek dostal na veřejnost, začalo se spekulovat o tom, že tento podivný útvar je uměle vyrobený. Když se prozkoumalo i okolí tváře, zjistilo se, že se zde nacházejí i další podivné útvary. Nejznámější je velká pětiboká pyramida, pojmenovaná jako Pyramida D&M na počest dvou vědců Vincentu DiPietrovi a Gregorymu Molenaarovi, jenž se jako první touto oblastí zabývali, dále se zde nalézá tzv. City nebo útvar Cuff. Já se ptám, proč se v posledních letech od prvního fotografování oblasti sondou Mars Global Surveyor mluví převážně jen o tváři, vždyť jak jsem se zmínil, existuje zde více sporných útvarů svým významem i možná důležitějších. Například jak zjistili Richard Hoagland a Errol Torun , v pětiboké pyramidě jsou geniálním způsobem zakódovány dvě známé matematické konstanty e (základ přirozeného logaritmu) a  p (poměru obvodu kruhu a jeho průměru), a to tak, že těmto dvěma konstantám odpovídá i severní zeměpisná šířka, na které se nalézá. (e : p = tg 40.868 stupňů).I zde na Zemi není nic neobvyklého na tom, že i zdejší pyramidy se nachází na předem určených zeměpisných šířkách. Například známé pyramidy v Gíze leží na 30 stupni severní šířky, z něhož je tedy stejně daleko jak k severnímu pólu ,tak ke středu planety. Teotihuakan v Mexiku zase leží na 19,5 stupni, co odpovídá vrcholům tetraedru vepsaného do koule.I na Měsíci byl vyfotografován podivný útvar vypadající jako rovnostranný trojúhelník. Tento útvar se údajně nachází v oblasti Sinus medii, tedy v pravém středu měsíčního kotouče z pohledu ze Země.

   Znamená to snad, že významná místa, byla stavěna na předem určených zeměpisných šířkách? Podle mne ano, ale podle skeptiků? Ještě jsem se nesetkal s tím, aby nějaký skeptik rozumně vysvětlil tyto fantastické náhody v geometrii Cydonie. Ten bude pořád tvrdošíjně říkat, že vše co v roce 1976 vyfotografoval Viking je pouhá hra světel a stínů. A co na to budu říkat já? Že to skutečně hra světla a stínu byla! Ale nikoliv pouhá, ale fantastická. Ve starých civilizacích jsou takové architektonické doplňky zcela běžnou záležitostí a důkazem vysokého stupně architektury.A naopak mne udivuje, kolik vyspělých dávných národů tento jev využíval, z nichž mnozí se nacházeli třeba na úplně jiném kontinentu, než jiní. Tak tady jsou ty nejznámější:

1)      pyramida v Chichén Itzá

   Mayové byl fantastický národ obývající Střední Ameriku a postavil též fantastické stavby. Jednou z nich byla Kukulkanova pyramida v Chichén Itzá na poloostrově Yukatan v Mexiku. Tato pyramida měla takový tvar a byla do své krajiny zasazena tak precizně, že každý rok v době rovnodennosti (21. března a 23. září) lze ráno pozorovat, jak stín jednotlivých stupňů pyramidy vrhá na schodišťovou zíťku nádherný obraz plazícího se hada, symbolu právě sestupujícího mayského boha Kukulkana. (2)

2)      Cheopsova pyramida v Gize

   V téže publikaci jsem našel další hru světel a stínů v souvislosti s pyramidami, tentokrát egyptskými:Velká sluneční pyramida by se dala přirovnat k velkým slunečním hodinám. Ty stíny, které zde slunce vrhá od poloviny října do začátku března, ukazují roční období a délku roku. Pozná se to podle délky kamenných desek, jež pyramidu kryjí. Ty odpovídají délce stínu jednoho dne.

3)      Stonehenge

   Tento prastarý kamenný kruh nebo snad kalendář či pravěká observatoř stojící na pláni v Salisbury   v hrabství Wiltshire patří k nejzáhadnějším stavbám pravěké Anglie. Také zde Slunce, Měsíc a obří megality  vytváří nádhernou hru světel a stínů, která jednak vytvářela tajemnou atmosféru a jednak podle nich tehdejší kněží prorokovali co se v který den stane. (tentýž zdroj).

4)      New Grange v Irsku

   Tato kruhová stavba v Irsku je jednou z nejstarších staveb na Starého kontinentu. Prý vznikla někdy kolem roku 3153 let před naším letopočtem, a tak se New Grange považuje za nejstarší dolmen na světě. V roce 1969 v něm objevil profesor O’Kelly malý otvor mezi vstupními monolity a spočítal, že tam není umístěn jen tak náhodou a osobně si jeho účel vyzkoušel 21. prosince o zimním slunovratu. Profesor se nestačil divit, když během čtvrthodiny dokázal sluneční paprsek osvítit takřka celou místnost, jako nikdy v jiný den. (3)

5)      Marcahuasi

   V peruánských Andách se nalézá náhorní plošina Marcahuasi, na které můžeme najít například velikou Skálu lidstva a také stovky dalších kamenných soch, z nichž většina je vidět jen v určitou denní nebo roční dobu. Některé  můžeme spatřit jen za úsvitu, jiné za slunovratu a jiné například jen na fotografickém negativu. (4)

6)      Bretaň

   Obdobný pocit měl Erich von Däniken u megalitů v Bretani, když se kolem nich procházel za úplňku. Popisuje jak v některých stínech  viděl lidské obličeje, v jiných matku s dítětem v náručí a v dalších lvy pantery a pavouky. (5)

7)      jeskyně Lascaux

   Francouzská astronomka  Chantal Jegus-Wolkiewicz zkoumala v jeskyni Lascaux ve francouzské Dordogne 17 000 let staré kresby pravěkých lidí z doby kamenné a došla k zajímavému objevu. Jednak kresby vlastně zobrazují hvězdnou oblohu a jednak každý rok při letním slunovratu dopadají paprsky zapadajícího slunce vchodem a to přesně do tzv. „Haly Býků“ (6)

8)      Kogiové

   Tento kmen žil v Jižní Americe v Kolumbii a stavěl velice zvláštní domy, které byli modelem kosmu, jak ho tito indiáni podle svých legend vnímali. Podle nich vypadá obdobně jako vejce, a proto tak  vypadají i jejich domy. Ale stavěli vždy domy mužské a ženské. Mužský dům měl na střeše jakýsi sloup a ženský dva zkřížené trámy. Oba domy jsou však vůči sobě postaveny tak precizně, že každý rok 21. března se stíny obou domu splynou do sebe a tím i splyne stín sloupu se stínem zkřížených trámů, takže se promění v jakousi šipku. (6)

9)      antická archtektura

   Další využití hry světel a stínů bychom našli například v řecké architektuře. Jejich častá      práce s reliéfem je toho dokladem. Nejvýrazněji to je vidět například v řeckých sloupových  sálech například v drážkách sloupů.

    10) Ve Francii u města Aix-en-Provence se nalézá podivná hora Monte Sainte-Victorie. Během léta těsně před západem slunce lze na ní vidět místo obyčejné skály jakousi kočkovitou šelmu podobnou egyptské Sfinze. 

  A po celém světě se dají najít ještě další příklady. Ale co to znamená? Hru světel a stínů do své architektury zapracovávali jen skutečně vyspělé civilizace, jež tím zamýšleli něco víc, nějakou  hlubší myšlenku.

   A jak to je zde v Cydonii? Prohlídněme si pozorně původní obrázek Cydonie, jak jí přinesl Viking. Důležitým prvkem podle mojí teorie je právě směr stínů objektů. Všimněte si prosím, že stíny všech objektů, směřují určitým směrem a právě stín Tváře směřuje k jedné skále, která jakoby vypadala, že s Tváří  a Velkou pětibokou pyramidou vytvoří jakýsi  rovnostranný trojúhelník.  Tím se však současně vytvoří symetrický bod s Městem. Domnívám se proto, že Viking ji vyfotografoval v tu správnou dobu, kdy se právě slunce nad Cydonií blížilo svému západu. A právě v tu dobu se tento magický skalní masiv promění v tuto fantastickou hru světel a stínů, jako skály v Marcahuasi, jako had na Kukulkanově pyramidě nebo tajemná atmosféra ve Stonehenge. Další zajímavostí, kterou jsem si spočítal je i roční doba, kdy byl útvar Vikingem vyfotografován. Vyšlo mi, že se jednalo o počátek marťanského léta, to znamená několik dní po letním slunovratu na Marsu (vyšly mi asi necelé tři týdny, což při přepočtení na Zemi udává asi 13 dní, během kterých se Slunce v době slunovratů posune jen nepatrně).

    Někteří badatelé též hledají podobnost mezi Cydonií a tajemnými místy jižní Anglie, konkrétně však s krajem kolem Avebury (1). Ovšem mně se největší podobnost jeví s pyramidovým komplexem v Gize. Když si prohlédneme Tvář, Velkou pyramidu a skálu, která se nachází mez nimi, uvidíme zde klasický Orionův pás, stejně jako mezi Cheopsovou, Chefrenovou a Mekenroovou pyramidou v Egyptě. Místu, kde se v Gize nachází chrámový komplex se Sfingou, by zas odpovídala poloha pyramidového města v Cydonii. A ještě něco. Nedávno bylo na africkém kontinentu objeveno ještě jedno místo s pyramidami. Je  kupodivu na místě, které je často vyhledáváno turisty – na Tenerife, jednom z Kanárských ostrovů. Jen tak pro zajímavost jsem si jednou zkusil spočítat jeho úhlovou vzdálenost od Egypta a vyšlo mi cca 41 stupňů. To je velice blízký údaj k zeměpisné šířce Cydonie na Marsu!

   Podle mne je zde až moc indicií, že by toto místo také nemuselo být přírodního původu. Proto bych si přál, aby nějaká sonda vyfotografovala Cydonii přesně o marťanském letním slunovratu před západem slunce a teprve až pak budeme moci říct, jestli tato je hypotéza správná nebo nikoliv.

 

 

Libor Čermák

 

 

 

Prameny: 1)   Hesemann M., Tóthová E.: Záhadné kruhy v obilí, Etna, Praha (1997)

                2)    von Däniken E.: Po stopách všemocných, Mustang, Plzeň (1996)

                3)    von Däniken E.:Vesmírné lety ve starověku, Knižní klub, Baronet, Praha (1997)

                 4)   Vašíček A.:  Planeta záhad - Tajemná minulost , Baronet, Praha (1998)

                 5)  von Däniken E.: Prorok minulosti, Naše vojsko, Praha (2001)

                 6)  von Däniken E.: Bohové byli astronauti!, Euromedia Group, k.s. Praha (2002)

 Magazíny 2000, různé, Etna, Praha

 

Obrázek     Hesemann M.: Tajná věc UFO, Etna, Praha 1994  - doplněný o mou kresbu trojúhelníku

 

Doporučuji též: 

 

 geometrické souvislosti v čase (havárie UFO)

geometrické souvislosti - ley lines 

Říkám tomu "xyzeveské linie

Kruhy v obilí

www.sweb.cz/cermak.libor