Kruhy v obilí a já

 

Kruhy v obilí v roce 2004

Letošní sezóna kruhů v obilí mne především překvapila stále zvyšujícím se počtem Kruhů v obilí. Teď, když píšu tyto řádky, tak v databázi kruhů v obilí pana Černého Czech Crop Circle Web Site   je sedmnáct případů výskytu tohoto tajuplného fenoménu. Většina toho sice bylo na Moravě, ale ani Čechy nebyly bez piktogramů. Především to byly dva případy výskytu u Kutné Hory. Já jsem Letos navštívil Klatovsko, oblast, která by se dala nazvat českým Wiltshirem, protože se zde obrazce objevují každoročně už jedenáctou sezónu. Tam jsem navštívil piktogram u Vlčkovic nalézající se ve směru na Kolinec, který byl podle některých badatelů padělkem, a tak jsem si ho chtěl prohlédnout osobně. No, i když byl na poli, které bylo přímo u silnice, tak ze silnice šel skoro přehlídnout, ale nalézal se na tom samém poli (možná i na tom samém místě), jako piktogram v roce 1996. Konečný závěr dělat nechci, to nechám na tom, co badatelům řeknou výsledky z laboratoří. 

Ale v souvislosti s obcí Kolinec mě něco napadlo . V bezprostřední blízkosti této obce je výskyt obrazců tak častý, že jsem spočítal že v posledních deseti letech jich tu bylo osm. Proč se však Kolinec jmenuje právě Kolinec, v jehož kořeni slyšíme slovo "kolo", tedy to, co je podstatou tohoto fenoménu? 

Jak sem již napsal, počet obrazců se tento rok opět zvýšil na sedmnáct. A do toho bych však ještě měl připočítat to, že úplně první obrazec u Šumperku, byly defakto tři obrazce na jednom poli. Vezme-li toto v úvahu, máme tu dokonce devatenáct obrazců. 

Ale je to dobře, čím bude víc obrazců, tím se s tímto fenoménem setká více lidí. Pak se o ten fenomén budou více zajímat, což bude mít za následek to, že se o tomto a podobných jevech bude více psát a mluvit ve sdělovacích prostředcích a zájem o záhady jako takové mezi lidmi poroste. 

Kruhy v obilí v roce 2003

Jak vidím letošní sezónu kruhů v obilí? Ani dobře, protože v porovnání s devadesátými léty je jich podstatně méně (10 ks), ale ani  špatně, protože v loni jich bylo pouze osm. To je toho, jestliže počet kruhů v obilí vzrostl o dva kusy, co to má za význam? Myslím, že podstatně velký. Jednak byla letos nižší úroda obilí než v loni a v posledních letech a tak by se spíše dalo čekat, že i počet agrosymbolů klesne, ale on paradoxně stoupl. Druhý význam to má v tom, že letos (možná) neřádila pověstná skupina circlemakerů známá ze sdělovacích prostředků.  Už prý není dost  organismů na bázi uhlíku, protože ty ostatní  tato vandalská činnost už po pěti letech zřejmě přestala bavit a je jich málo. (viz diskuse Jaký je váš názor na kruhy v obilí? na www.tiscali.cz). Je to myslím důležitý psychologický efekt, že u lidí,  zabývajících paděláním kruhů v obilí, nálada provozovat tuto činnost netrvá pořád . Jenomže například v takové Anglii se kruhy v obilí objevují letos už nepřetržitě třicátou druhou sezónu a stále jsou zajímavější a složitější. A tak z nejen tohoto důvodu nevěřím, že  je tam všechny mají na svědomí obdobní "krátiči dlouhé chvíle" . 

A jak to bylo letos? vše začalo na konci června u obce Hluk na Uherskohradišťsku  (První kruhy v obilí letošní sezóny na www.ufo.cz). 11. července následoval agrosymbol u Rovenska na Šumpersku (Další obrazec v obilí na www.ufo.cz) a opět na Uherskohradišťsku u Újezdce u Luhačovic (Další obrazec v obilí na www.ufo.cz) A pak přišel konec července a první piktogram v jihozápadních Čechách U Jindřichovic u Kolince (Další obrazec v obilí na www.ufo.cz) v tradiční oblasti každoročního výskytu kruhů v obilí v Čechách. Východní Čechy zas tento záhadný jev navštívil kukuřičné bole nedaleko Dobrušky. Pozadu nezůstaly ani Střední Čechy, konkrétně Rudná v okrese Praha - západ (Další obrazce v obilí na www.ufo.cz). Dočkali se opět i Jižní Čechy a to Boršov nad Vltavou (Další obrazce v obilí na www.ufo.cz). Posledně jmenovaný obrazec je významný hlavně tím, že jsem ho já 9. srpna při cestě na dovolenou k Lipenské přehradě osobně navštívil. Z něj jsou i fotografie u tohoto článku, které jsem tam pořídil. Bohužel v té době bylo obilí na jeho poli už posekáno, ale stále ještě bylo vidět, kde se nacházel. Velice mě uchvátilo malé kolečko polehlého obilí v jednom ze satelitních kruhů.  Zajímalo by mne, jak by případný circlemaker dokázal tak malý prstenec udělat a přitom neponičit samotný střed kruhu. Přitom kolem tohoto malého prstence se asi metr daleko nacházel leště jeden větší, který by se jinak než ze středu udělat nedal. A  u posekaného obilí (viz foto), je velice dobře vidět, kde bylo obilí polehlé a kde ne. To je vidět i tam, kde je pouze pošlapané obilí, o čem jsem se osobně přesvědčil, když jsem obrazec hledal, protože byly stále vidět cestičky, po kterých k piktogramu chodili návštěvníci. 

Zajímavé bylo jeho umístění.

Už v místě jsem si předběžně prohlédl mapu a všiml jsem si docela zajímavé linie, že piktogram leží snad přímo na spojnici: Hradiště doudlebanů u Boršova nad Vltavou - mohylové pohřebiště z doby bronzové a halštatu u Plavu - Doudleby (slovanské hradiště) - Lískovec u Českých Velenic (slovanské hradiště). V blízkém okolí piktogramu se též podél linie nalézají dvě kapličky (jedna hned kousek u piktogramu a druhá kousek za hradištěm u Boršova.
 
Dále jsem si na mapu ČR vynesl dva piktogramy, které se letos v jižních a jihozápadních Čechách objevily, Boršov a Kolinec (u druhého jmenovaného jsem se bohužel letos nenacházel)  a změřil azimut, který je od směru západ - východ cca 30 stupňů, to znamená směr západ slunce o keltském svátku lugnasad.
 
A mám ještě jednu zajímavost ohledně názvu místa, kde se obrazec vyskytl - Boršova.
Asi sedmnáct km na jiho - jihozápad od Boršova nad Vltavou je víska Borová zhruba v polovičce vzdálenosti se nalézá Borský rybník a hájovna Na Borech 
Obdobná linie se nalézá i ve směru zhruba na jiho - jihovýchod, kde jsou v jedné řadě Boršov nad Vltavou - víska Borovnice - město Borovany a ves Bor.

Pak se  ještě v srpnu objevili tři piktogramy. Jeden 3.srpna u Chvalkovic-Uhřic na Vyškovsku a byl to poměrně složitý obrazec, který by se dal nejlíp přirovnat ke kořenům v kruhu.  Vznikl také kruh o průměru 20 metrů u obce Krouna na Chrudimsku. a trojice kruhů u Nového Malína na Šumpersku. Nyní ještě čeká badatele náročná práce a to  určit, které z obrazců jsou pravé a které falešné. 

Ovšem na našich polích to nebylo všechno. Začátkem srpna na Frýdeckomístecku totiž zemědělci objevili u Brušperku při sklizni obilí záhadný kráter (Záhadný kráter ! na www.ufo.cz) o velikosti šesti metrů. A dosud se nikomu nepovedlo jeho tajemství rozluštit. V souvislosti s tímto nálezem bych chtěl upozornit na článek na www.ufo.cz, který se jmenuje Nejnovější světová záhada - „díry“, a který upozorňuje na obdobnou záhadu známou ze Švýcarska. Další věcí, která s tímto jevem pravděpodobně souvisí je článek v Nedělním Blesku "Za kráter prý může UFO!" , který popisuje zážitek dvou chlapců ve věku 14 a 16 let, kteří v noci  před objevením kráteru  stanovali u své babičky nedaleké v Žabni  a v noci si tam opékali buřty.  Přitom  spatřili rychle letící modrou kouli , která měla nahoře a dole dvě nožičky. Že by možná souvislost?

Jinak letošnímu létu jsem věnoval samostatný článek zde

Další zdroje:

Czech Crop Circle Web Site  kruhy v obilí v ČR

www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm

 

Geometrie Klatovska a kruhů v obilí

V Čechách existuje jeden kraj, který na mě působí tak trochu mysticky. Snad za to můžou ty legendární kruhy v obilí, kterými je tato oblast přímo proslulá. To protože jsem se zde o nich měl možnost přesvědčit sám na vlastní kůži. Bylo to v roce 1996, tedy třetí rok zdejšího výskytu těchto záhadných obrazců v. Tehdy, na prahu své dospělosti, jsem měl možnost tento kraj navštívit a byl to pro mne zážitek na celý život. Už z Magazínu 2000 jsem  věděl, že se tady v noci z 30. června na 1. července objevil  nedaleko Kolince (viz foto č. 1 - autor tohoto webu si v něm prohlíží klasy) , a to v polích mezi obcemi Jindřichovice a Mlázovy první zdejší piktogram, který byl mimořádně pěkný. Protože jsme zde pobývali až na přelomu července a srpna, viděli jsme ho sice už starší, ale pořád pěkně zachovalý. Když vznikl, bylo obilí na tomto poli ještě zelené, ale nyní už dozrál a kupodivu dozráli i to obilí, které bylo položené. Skládal se z několika velkých soustředných kruhů, mezi kterými byli tři další kroužky ze stojícího obilí, čtvrtý jižní jakoby chyběl. Jeho složitost nebylo to jediné, co mě na něj fascinovalo, dále mne zarazilo jeho přesné umístění do světových stran. Je snad jen náhoda, že obrazec ležel uprostřed mezi pravěkým hradištěm Sedlo u Albrechtic a Tajanovem u Klatov (mohylové pohřebiště milavečské kultury), a tato přímka vedla ve směru jihovýchod-severozápad? A dokonce kolmice, jež z něj vedla, směřovala  na jihovýchod a ukazovala na Hrádek u Zborov? To, že v piktogramu chyběl zrovna jižní kroužek, by mohlo naznačovat například to, že je v něm  na osu sever-jih kladen nějaký důraz. Jestliže, se podíváme, co se nalézá zhruba čtyři kilometry na jih, zjistíme, že je tam  jeden z nejvýznamnějších hradů podšumavského kraje Velhartice. A právě ty mě z hlediska geometrických souvislostí zarazili něčím, co bych nečekal. Je z nich totiž stejně daleko k další dvěma hradům k Rábí a Kašperku, ke kterým je to cca 15 km. A zrovna ta samá vzdálenost je do Klatov. Když  si nakonec vyneseme kolem Velhartric kružnici o poloměru cca 15 – 16 km, zjistíme, že se tam nalézají i další zajímavá místa, která jsou nějak spojeny s hradem nebo z historií. Například  Hojsova Stráž , což bývala královská rychta, dále hrádky v Kraticích a Kvaseticích, nedaleko nich je u Zborov vršek s názvem Hrádek, kde v 10. stol bývalo hradiště, pak zde narazíme na vesnici, jež se jmenuje přímo symbolicky: Hradešice, také je tu zbořená tvrz ze 15. století v Dražovicích a Rejštejn (královské horní město, kde se rýžovalo v Otavě zlato a později zde byly otevřeny i zlaté doly).   

Velhartice údajně založil komorník Karla IV Bušek z Velhartic, nemohl na něj nějak zapůsobit právě jeho panovník, aby svůj hrad postavil právě tam, kde ho postavil, aby i zde byla taková geometrická pravidelnost jako byla v Praze? Faktem je, že z tohoto hradu lze opsat ještě jednu menší kružnici, tentokrát o poloměru cca 7 km.   Na té se nachází Čachrov (gotická tvrz z konce 14. století), Běšiny (renesanční zámek z 2. poloviny 17. století), Hradiště, Vidhošť (údajně prehistorické hradiště s keramickými nálezy), Zbyna (hradiště), Hrádek u Sušice a Svatobor . Nejvíce mě však zaujal ten fakt, že i ze zainteresovaných hradů nebo místních názvů, lze složit docela pěkný geometrický obrazec. Tak Čachrov, Velhartice a Hrádek u Sušice leží na jedné přímce, a to z pravidelnou vzdáleností 7 km. Jestliže linii prodloužíme dál za Čachrov, narazíme po jedenácti kilometrech na zříceninu hradu Pajrek. Tuto linii, jak jsem ke svému udivení zjistil, lze však posunout směrem na severovýchod, kde dostaneme s výše popsanou linií rovnoběžnou přímku: Klenová, po jedenácti km Hradiště a pak po dvakrát sedmi kilometrech Hradec (pravěké hradiště) a Hradešice. Protože je to však sedm kilometrů i z Hradiště do Velhartic a z Hradce do Hrádku u Sušice, získáme něco, čemu bychom mohli říkat „hradní kosočtverec“.

Tentýž den, co jsem se svou rodinou navštívil Jindřichovický piktogram, navštívil jsem tehdy ještě jeden obrazec, tentokrát kousek za Velharticemi u obce Nemilkov (viz obr č. 2. autor tohoto webu ve středovém kruhu) Byl to opravdu složitý obrazec, skládající se s několika kruhů s prstenci měřící na délku asi 90 cm. Nacházel se  poblíž železničního přejezdu, což se líbilo mému tátovi a bráchovi. Táta z něj zkoušel nafilmovat právě kolemjedoucí vlak, ale nevím, jestli to byl tajemný vliv obrazce, že se mu to nepovedlo. Máma si zas stěžovala, že ji v piktogramech lehce brní konečky prstů, což může být způsobeno tím, že někteří lidí mívají v kruzích obtíže z krevním oběhem. Mě opět zajímalo, jestli obrazec také není nějak geometricky svázaný s okolím a tak velmi mě zaujalo to, že  je na spojnici dvou pravěkých hradišť Sedlo u Albrechtic a Rovenská hora u Strážova. A dokonce v tomto směru  vedla osa samotného obrazce.  Kruhy na mě tento rok mimořádně zapůsobily. Na vlastní oči jsem viděl, že autoři záhadologické literatury si nevymýšlejí, že jevy, jako pravidelně ohnuté stébla, odlišná velikost zrn na rozdíl od nepostiženého obilí nebo jakoby opálené obilky, se v kruzích skutečně vyskytují. 

Na Klatovsku jsem byl přítomen i v létě dalšího roku. Když jsem sem přijel byl jsem trochu zklamaný, protože jsem dosud neslyšel o tom, že by tento rok v okolí měl být někde nějaký kruh v obilí. Jaké, ale bylo mé překvapení, když jsme v úterý 5. 5. 1997 jeli na výlet na Šumavu a kousek za Mokrosukami jsme zahlédli v dálce přes pole skutečný piktogram. Byla to vlastně velká spirála nalézající se na poli u obce Kašovice (obr. č. 3), proto se v tuto chvíli nedalo nic jiného dělat, museli jsme si piktogram jet prohlédnout zblízka. Nebyli jsme u něj první, ještě před námi tam přijela jistá pražská rodina (alespoň podle státní poznávací značky jejich auta), a tak jsme se společně s nimi vydali k piktogramu. Přitom jsme tam neviděli žádnou pořádnou cestičku, kterou by tam mohli udělat případní padělatelé. Museli jsme si tedy poradit sami a to tak, abychom co nejméně poničili právě vzrostlé obilí.  Prošli jsme se celou spirálou kolem dokola a máma si   stěžovala že ji opět brní konečky prstů. Musím se přiznat, že na mě piktogram nezapůsobil tak pěkně, jako ty z předešlého roku, ale jedno jsem tam ucítil i já. Najednou mi nebylo stoprocentně nejlépe. Začalo mi připadat, že na mě leze nějaká chřipka, ale jenom trošku. Potom jsme jeli do Sušice, na Javorník, do Stach a na Churáňov a k večeru jsme se vraceli zpět. Tentokrát jsme jeli po silnici z Nezdic přes Albrechtice k Sušici a co najednou nevidíme. Přímo před námi na poli nedaleko obce Záluží další kruh v obilí, tentokrát kruh s prstencem. Bylo vidět, že už ho někdo navštívil, protože k němu vedly cestičky. Vždyť to bylo to také k večeru. Jakož to záhadolog a velký zájemce o tuto problematiku, jsem samozřejmě nemohl odolat a stejně jako dopoledne, jsem se šel podívat dovnitř. Jelikož jsem byl po výletu evidentně unaven, tento piktogram mě naopak toho kašovického zas úplně očerstvil. A já si připadal najednou zcela fit.Vzpoměl jsem si přitom, jak vloni psali v Magazínu 2000 o podobném obrazci u Prostějova, což byl též kruh z prstencem a prý údajně měl léčivé účinky. Připadalo mi to teda, jako by oba dnešní obrazce byli proti sobě nějak opačně nabity. Této hypotéze nasvědčuje další fakt, že mojí mamku i zde brněla ruka i když zůstala v autě. Tady jí však brněla levá, když to na rozdíl u Kašovic pravá.  Byl to pro mne opravdu šťastný den, neboť jsem měl možnost spatřit dva piktogramy, o kterých jsem se nedozvěděl ze sdělovacích prostředků, ale z vlastní náhody. A tak jsem se mámy nakonec zeptal, jestli to brnění cítí i u nás v kempu (Valcha nedaleko Zavlekova), co i kdyby tam se něco objevilo?. Odpověděla mi, že  trošičku ano, jako kdyby ta zvláštní síla byla i tam. Po týdnu jsme odjeli a co se nestalo. Od svého strýce, který má poblíž chatu, jsem se dozvěděl, že kousek u Zavlekova, poblíž lomu u Suché se objevil další piktogram a docela pěkně složitý. I přes naše zážitky se sice v našem tisku čile diskutovalo mezi záhadology o pravosti či falsifikátu nových obrazců, ale my jsme poznali svoje.

  Mě například opět zaujaly podivné geometrické vztahy, které vznikli i s novými piktogramy. Kašovická spirála například byla na stejném poledníku jako útvar u Suché a zhruba na stejné rovnoběžce jako loňský nemilkovský obrazec. 

Z těchto výše zmíněných důvodů si myslím, že kruhy v obilí nám zcela určitě v budoucnu přinesou nejedno překvapení. Proto není správné podlehnout lacinému vysvětlení, že za celým fenoménem vězí nějací nudící se mladíci, kteří si dělají  z ufologů legraci. Jsem si ale vědom toho, že  falešné obrazce existují a existovat budou stejně, jako třeba existují falešné peníze. Ale bylo by bláhové, když zrovna někdo odhalí nějakou padělanou tisícikorunu, si myslet, že pak už jsou padělané  i všechny ostatní peníze, to by bylo k smíchu. A stejně tomu je i s  tajemnými kruhy v obilí.      

 

 

Antiskeptik

 

Proč nemá cenu uvažovat o cmakerech jako o konečném řešení této záhady?

  

1)      stébla nejsou zlomené, ale ohnuté (vypadají do jakési nepřerušené zatáčky) a dále rostou ve vodorovné poloze

 

2)      kolínka jsou u stébel silnější než u kontrolních vzorků z nepostiženého pole

 

3)      zrna často vykazují jinou velikost než zrna z okolního pole

 

4)      pod mikroskopem jsou vidět zřetelné změny v buňkách (například roztažení buněčných stěn. Dr. Levengood dosáhl stejného efektu, když vložil stébla na nějakou dobu do mikrovlnné trouby.

 

5)      Buňky též vykazují znaky vysušení

6)      Často se vyskytuje i jiná klíčivost zrn než u zdravého obilí

7)      V obrazcích též   se často vyskytují magnetické anomálie a poruchy elektrických přístrojů 

8)      Dokonce je často popisován i nepříznivý vliv na lidské zdraví (například uvedu příklad: mé matce brní ruce uvnitř kruhů a já jsem začal mít uvnitř jednoho pocit chřipky a v jiném obrazci tento pocit naopak zmizel), podobné jevy jsou popisovány častěji.

 

9)       Častý výskyt obrazců v okolí prehistorických staveb (Stonehenge, Avebury, Silbury Hill a podobně) nebo na jejich spojnicích

 

10)   v neposlední řadě jejich nesmírná složitost. Jen vyměření obrazců, by kolikrát trvala třeba několik dní. Tím nemyslím ty jednoduché obrazce, ke kterým se hlásí Vámi zmíněná skupina circlemakerů a jím podobní, ale ty složité, třeba stovky metrů dlouhé obrazce, které můžou kolikrát nabrat podobu fraktálů (Mandelbrotův diagram, Kochova vločka, Julia set atp.) nebo jiných ještě složitějších obrazců vytvářejících až dojem 3D obrazců

 

11)  všechno to jsou abstraktní symboly, které většinou (až na některé výjimky) neříkají nic konkrétního 

12) občasné pozorování záhadných světelných úkazů (koulí) v době jejich vzniku. Občas však také vznikají v cela krátké době (Julia Set), aniž by si kdokoliv z okolních lidí čehokoliv všiml. 

 

Viz též můj článek Jak se sisyfáci zabývají kruhy v obilí. na www.ufo.cz 

 

Libor Čermák

 

 

Odkazy

Protože bych moc rád chtěl podpořit všechny, co se kruhy v obilí zabývají tím správným způsobem a jsou si vědomi složitost tohoto jevu, rozhodl jsem se, že sem postupně budu dopisovat co nejvíc odkazů na internetové stránky s touto problematikou.

 www.cropcircleconnector.com stránky s aktuálními anglickými piktogrami
www.cropcircleresearch.com   kruhy v obilí po celém světě
Czech Crop Circle Web Site  kruhy v obilí v ČR
www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm stránky o agrosymbolech na stránkách KPU -badatelské organizace zabývající se anomálními jevy
Obilí na www.ufo.cz články o kruzích v obilí na stránkách www.ufo.cz
Piktogramy v obilí další stránka o kruzích v obilí

Kruhy v obilí na  osobních stránkách jednoho mladíka

Dále tady je reportáž z jedné návštěvy Anglie a tamějších kruhů v obilí na jedněch osobních stránkách
Macháček Petr Osobní stránky na téma kruhy v obilí
Piktogramy mají zpoždění  článek z www.magazin2000.cz 
 OBRAZCE V OBILÍ Pavel Kozák

Na závěr rada pro všechny badatele: Pozor! circlemakrři si jsou vědomi existence ley lines! Poznal jsem to z jedné diskuse na www.tiscali.cz . Proto bych chtěl na všechny cerealogy apelovat, aby se dívali, jestli nové piktogramy neleží v nějaké zvláštní geometrické souvislosti s něčím. Může to být záměrně vytvořené falsifikátory!

havárie UFO

ley lines  

z netu