V pořadí již druhý svátek se oslavoval vždy začátkem února. Jmenoval se IMBOLC a jeho smyslem bylo duchovní očištění před znovu se blížícím jarem. Časem se dostal i do křesťanské tradice jako svátek očištění Panny Marie neboli Hromnice. Jeho původ je však spojen s prastarými přírodními rituály dávných druidů a Keltů, obývající Evropu před více než dvěma tisíciletími.

   Právě proto, že se blíží jaro, chtěl bych vás pozvat na zajímavý výlet. Není to z Uhříněvsi nijak daleko. Stačí kdykoli dojet na konečnou stanici metra Háje a odtud pokračovat autobusem č. 165, který vás zaveze na Zbraslav. Pokud vystoupíte na zastávce "Závist", už víte, kam máme namířeno. Vydáme se po cestě do mírného kopce a zachvíli narazíme na mohutné valy velkého keltského oppida. pokud se nám nějakým způsobem podaří překonat Břežanské údolí, tak na protějším vrchu na nás čeká další lahůdka, a to rozvaliny keltského hradiště Závist, které bylo společně s tím prvně jmenovaným centrem Keltů v Čechách a okolí. Nebylo to město pro několik tisíc lidí, ale i  významné náboženské centrum. Archeologové zde například odkryli zvláštní trojbokou svatyni, zřejmě oltář nebo obdélníkovou stavbu  nacházející se na nejvyšším bodě, což se vyskytuje i na jiných keltských hradištích. Kolem roku 400 před naším letopočtem zachvátil závist mohutný požár, což se však v tuto dobu dělo i na jiných místech. Je záhadou, co se tenkrát vlastně stalo. Pouze se ví to, že pak většina obyvatel tehdejších Čech odešla na jih, kde se pustila do války s Římany. A prý také údajně díky nim přešel Hanibal se svými slony Alpy, aby tam zaútočil na Řím. Kolem roku 190 př. n. l. se Keltové začali znovu vracet do Čech, aby tady opět zbudovali  a obnovili svá sídla včetně Závisti.

 

S použitím pramenů Jana Bauera - Města , která zmizela připravil Libor Čermák  

 

Související články o Keltech

Samain

Beltine

Lugnasad

Konec keltského roku

O bruslení