článek vyšel ve Skrytých Skutečnostech č.11/2001

 

Většina čtenářů už asi někdy slyšela o záhadných ley lines. Těm, kteří se s tímto fenoménem ještě nesetkali, bych chtěl sdělit, že se jedná o geometrické souvislosti mezi nějak podobnými místy. Ovšem, jak se snažím dokázat, takovéto souvislosti nemusejí být jen v prostoru, ale i v čase, což například můžeme vidět na údajných haváriích UFO.

Když jsem se jako kluk poprvé dozvěděl o tom, že neznámé létající objekty na naší planetě také havarovali, byl jsem těmito věci přímo fascinován. Časem jsem se dozvídal o dalších takových událostech, a jejich počet tak postupně začal přesahovat tři desítky. Takové to

množství havárií UFO se mi proto začalo jevit trochu podezřelé, ale až do té doby, kdy mne napadl udělat zajímavý pokus s grafem. Každou havárii UFO jsem pak do něj vynesl podle data , kdy se měla odehrát, a to dvourozměrně. Na vodorovné ose jsou znázorněné roky a na svislé ose dny v roce. Z takto upraveného grafu lze pak vyčíst skutečně zajímavé věci. Proč v něm například leží i několik havárií v jedné přímce nebo alespoň v její těsné blízkosti?Proč jsou všechny takovéto linie spojující od dvou do pěti havárií pod téměř stejným úhlem 81,5 plus minus 0,5 stupňů? (graf je z prostorových důvodů zkreslen) Proč jsou takovéto geometrické jevy jak ve směru sestupném, tak ve směru vzestupném? Proč zde jsou přítomny i linie pod průměrným úhlem 73,3 stupňů, tedy úhlem s poloviční tangentou?Dříve než vám nabídnu seznam linií, rád bych se zmínil o tom, že ve skutečnosti je to ještě o trošičku složitější. Graf se totiž dá stočit do válce a přímky se tak vlastně promění v šroubovice, jež opět po překročen Silvestra pokračují od 1. ledna. Jaké přímky tedy můžeme v grafu vůbec najít ? /viz obr/ 

            

-sestupné přímky

Č.  LINIE HAVÁRIÍ ÚHEL
1. Švédsko /9.7.1946/ - Roswell /2.7.1947/ - Kingman /21.5.1953/ - Orocué /12.2.1968/ - Los Angeles /12.1.1972/- sestřelení na Long Islandu /28.9.1989/ - sestřelení v Argentině /17.8.1995/ 81,4 stupňů
2. Socorro /31.5.1947/ - Mato Grosso /1.7.1997/ 81,5 stupňů
3. Lincoln /6.6.1884/ - Aztec /25.3.1948/ - Gdyne /21.1.1959/ - Kecksburk /9.12.1965/ - Argentina - /22.8.1981/ - Kuvajt /27.3. 2003/ 81,5 stupňů
4. řeka Peropava /31.10.1963/ - Shag Harbour /4.10.1967/ - Presidente Prudente /8.8.1976/ - sestřelení v JAR /7.5.1989/ 81,.6 stupňů
5. Väddö /9.11.1958/ - Španělsko /15.7.1974/ 82,2 stupňů 
6. Texas /6.12.1950/ - Varghina /20.1.1996/ 81,8 stupňů 
7. Ubatuba /15.9.1957/ - Horní Volta /14.8.1962/ - El Taire /6.5.1978/ 81 stupňů
8. Tunguzská katastrofa /30.6.1908/ - Špicberky /12.9.1952/ - Dalněgorsk /29.1.1986/ 81,5 stupňů
9. sestřelení u Long Islandu /24.11.1989/ - Brazilská tunguzka / 9.10.1999/ 81,35 stupňů
10. reservace indiánů Hopi /13.8.1947/ - Carp /4.11.1989/ - Pakistán /15.8.2000/ 81,7 stupňů 
11 Las Vegas /18.4.1962/ - Wels /23.1.1974/ 81,9 stupňů

 

 

  -vzestupné přímky

Č.  LINIE HAVÁRIÍ ÚHEL
1. rezervace indiánů Hopi /13.8.1947/ - Špicberky /12.9.1952/ - Kecksburk /9.12.1965/ 81,3 stupňů
2. Švédsko /9.7.1946/ - řeka Peropava /31.10.1963/ 82,1 stupňů 
3. Los Angeles /12.1.1972/ - Wels /23.1.1974/ - sestřelení v JAR /7.5.1989/ - Izrael /srážka dvou UFO 24.6.1996/ - Mato Groso /1.7.1997/ 81,8 stupňů
4. Špicberky /pol. června 1952/ - Dalněgorsk /29.1.1986/ 81,5.stupňů
5. Aurora /17.4.1897/ - tunguzská katastrofa /30.6.1908/- Aztec /25.3.1948/ 81,5 stupňů 
6. Nový Zéland / 26.3.1956/ - Turecko /20 a 22.4,1959/ - Presidente Prudente /8.8.1976/ - Carp /4.11.1989/ - sestřelení na Long Islandu /24.11.1992/ 81,4 stupňů 
7. Las Vegas /18.4.1962/ - Argentina /22.8.1981/ 81,4 stupňů 
8.  Švédsko /pol. října 1946/ - Gdyne /21.1.1959/ - Kirgistan /28.8.1991/ 81,9 stupňů 
9. Orocué /12.2.1968/ - sestřelení v Argentině /17.8.1995/ 81,7 stupňů

 

 Vliv linií i v našich zemích

 Zatím nevím nic o tom, že by na našem území někdy došlo k havárii UFO. Ale jak jsem se dozvěděl v časopisu Astro z článku "Lidská agresivita a UFO" od Karla Rašína, jednou bylo k opravdové havárii skutečně blízko. Údajně se to mělo stát 12.7.1987 nad Moravou. Na vojenském radaru se objevil neznámý objekt, a tak byl za ním poslán bitevní vrtulník. Protože objekt na nic nereagoval, piloti dostali příkaz ho sestřelit. Nakonec z toho sešlo, protože se objekt zrovna nacházel nad Vranovskou přehradou, kde se právě koupalo mnoho lidí, a tak posádka nechtěla ohrozit jejich bezpečnost. Pro mojí věc je z toho důležité především to, že tato událost leží na sestupné linii č. 3/ Lincoln - Aztec - Gdyně - Kecksburk - Argentina. 

Hledají se souvislosti

 Je 11. srpen 1999 a já s nadšením sleduji téměř úplné zatmění Slunce . A právě při tom mne napadlo něco , co by mohlo mít významnou souvislost s tímto grafem havárií UFO. Pokud si spočítáme periodu trvání linie od 1. 1. do 31.12., získáme při průměrném úhlu 81,5 stupňů hodnotu 54,5 roků. Čím to ale souvisí se zatměním Slunce? Je známo, že zatmění Slunce a Měsíce probíhají v cyklech saros, což je 18 let a 11 dnů nebo také 18,03 roků. Pokusme se nyní tuto hodnotu vynásobit třikrát. Výsledek bude cca 54,1 roku, což je k mojí hodnotě docela blízko. Ovšem tím to ještě nekončí, protože k naší centrální hvězdě se vztahuje ještě jedna perioda, a to jedenáctiletá perioda sluneční aktivity. Právě v posledních měsících jsme měli možnost sledovat , jak se na ní tvořily neobvykle velké sluneční skvrny , což v mnoha lidech vyvolalo obavu o své zdraví. Pokud vynásobíme jedenáctku pětkrát , získáme hodnotu 55 roku, což je k výše zmíněné periodě obdobně blízko. Nabízí se tedy hypotéza, že právě doba 54,5 roků, je perioda, jež nejlépe kopíruje jak cyklus saros, tak cyklus sluneční aktivity. Na závěr kapitoly o souvislostech bych se rád zmínil ještě o jedné zajímavosti. Zkusme od letošního roku 2001 odečíst 54,5 let. Získáme tím rok 1947, kdy došlo k začátku éry létajících talířů a k několika haváriím včetně známého roswellského případu. 

 

Numerologická podivuhodnost

   24. červen 1947  je považován za jakýsi počátek éry UFO. Což je samozřejmě omyl, protože neznámé létající objekty se vyskytovali už dlouho před tím, a to už ve středověku a možná i ve starověku a snad dokonce, jak dokazují některé skalní kresby i v pravěku. Tehdy se však zrodilo něco jiného než UFO, totiž nový termín: létající talíř. Vymyslel ho jeden pilot , který původně chtěl najít pohřešovaný letoun  vojenského letectva, za který byla vypsána odměna 5000 dolarů. Tento pilot, jmenoval se Kenneth Arnold, do této chvíle netušil, že ačkoliv nic nenajde, stane se brzy jedním z nejslavnějším pilotem všech dob, když kolem čtrnácté hodiny zahlédl v okolí hory Mount Raineir formaci blýskajících se objektů, které se nedali popsat jinak, než jako „létající talíře. Ale počátek jejich éry, která trvá nepřetržitě už 55 let, byl jednou a provždy tady. Bude trvat ještě dlouho? Já, ačkoliv nejsem věštec, pevně věřím, že ano. K tomu mne přivedlo několik věcí:

 Toto datum však není známé jen záhadologům, ale i znalcům české popmusic. Vlastně jsem si toho všiml zcela náhodou, když jsem před pěti lety, když měla tato Arnoldova událost padesátileté výročí, poslouchal rádio a plně jsem se soustředil, jestli ji tam vzpomenou, když jmenovali významná výročí. Jak to bývá ohledně UFO zvykem ve sdělovacích prostředcích, ani tuto událost nenaťukly. Místo toho uvedli jiné padesátileté výročí. Totiž narození populární české zpěvačky, známé po celém světě, Heleny Vondráčkové. Ta jak známo je nejvýraznější stálicí na české hudební scéně už od šedesátých let, od kdy střídá jeden úspěch za druhým. Pokud mají pravdu astrologové, když říkají, že věci se dají  podle určitého momentu předpovědět, tak by bylo docela zákonité, že ty věci, které byli započaty 24. 6. 1947, budou mít pravděpodobně dlouhého a úspěšného trvání.

Zkusme se na toto datum podívat ještě trochu jinak a zjistíme, že je i z mystického hlediska velice zajímavé. Je pouhé tři dny po letním slunovratu, takže se poloha Slunce změní jen nepatrně. Chtěl bych jen analogicky připomenout, jaký den je tři dny po zimním slunovratu. Už teď jste si to možná spočítali a vyšel vám 24. prosinec, tedy Štědrý den. Dále má svátek  Jan, takže mi to připomíná načasování s prastarou tradicí svatojánských nocí. Chtěl bych tady opět připomenout časový posun mezi Amerikou a Evropou, jestliže v Americe mají čtrnáct hodin, zde už je večer. Takže to už možná trvá delší dobu, že to, co se v tento den započne bude mít hodně dlouhou tradici.

A ta numerologická zvláštnost. Sledujme pozorně to datum 24.6. a co uvidíme? Násobilku čísla dvě: 2 – 4 – 6. Nyní tyto čísla sečteme a získáme číslo 12. Pak sečteme čísla v letopočtu: 1 + 9 + 4 + 7 a dojdeme k číslu 21, tedy k převrácené dvanáctce. Nyní si tato čísla napišme vedle sebe: 1 – 2 – 2 – 1 a  vynesme na graf a spojme lomenou čárou. Co dostaneme tentokrát? Nepodobá se vzniklý útvar tak trochu létajícímu talíři? (Mimochodem tato číselná kombinace se v roce 1947 v souvislosti s UFO ještě jednou opakuje a to 13. 8. , kdy mělo UFO udajně havarovat v rezervaci indiánů Hopi. 1 + 3 + 8  = 12 a na roce 1947 se ni nemění. Totéž platí dále u havárie u Kecksburku 9. 12. 1965:   9 + 1 + 2 = 12 a 1 + 9 + 6 + 5 = 21. Dále údajné zřícení u Lincolnu 6.6. 1884:  6 + 6 = 12 a 1 + 8 + 8 + 4 = 21.  Je to jen náhoda? ) Mimoto, jak si možná ti všímavější z vás všimli, tak dvě zmíněné havárie (reservace indiánů Hopi a Kecksburk) leží i na mém grafu na jedné vzestupné haváriové  linii. Též na ní leží i další údajná havárie na Špicberkách. Ta se měla stát 12.9. 1952. Jestliže si sečteme 1 + 2 + 9 , tak nám opět vyjde číslo 12 v součtu dne a měsíce. Je to snad jeden z dalších klíčů k haváriovým liniím?

         

Záhady jsou výzva nejen pro vědu, ale i pro vědce

 Nikdy jsem nepochopil /a zřejmě ani nepochopím/ ty pány skeptiky, kteří jen tak zbrojí proti novodobým myslitelům nechtějícím se spokojit s se současným pohledem na svět. . Já s takovým to zbrojením rozhodně nesouhlasím, protože mi to připadá obdobné, jako když se středověká inkvizice snažila potlačovat názory Koperníka, Galilea či Bruna . Dnes po staletích můžeme prohlásit, že těmi, kdo měli tenkrát pravdu nebyli ti, kteří umístili Zemi do středu celého universa, ale ti kteří přišli s novým světonázorem, že vše je úplně jinak a daleko složitější. Všichni víme, že známým faktem je, že historie se neustále opakuje.Takže o tom,kdo má dnes pravdu, rozhodne až budoucnost. Dosud platil oficiální světonázor , že planeta Země je jedním z mála, ne li dokonce jediným obyvatelným světem v galaxii a člověk je tou nejdokonalejší bytostí, k jaké může evoluce dospět. Díky novým vědeckým objevům a také díky množství záhad, jež obestírají tento svět, však začínají konečně pukat ledy. Mnoho záhadologů se tak snaží přijít na kloub nejrůznějším otázkám počínaje neidentifikovanými létajícími objekty , přes historické otazníky a končíc u záhadných obrazců v obilí, a to jsem se o spoustu dalších mystérií ani nezmínil.Jakmile jsem takovéto skutečnosti poznal, začal jsem fandit každému, kdo snažil prorazit s něčím novým, co by dávalo odpověď i na zmíněné záhady. Ovšem nestačí jenom fandit, důležité je také přijít se svojí troškou do mlýna. Snad právě proto jsem jednoho jarního dne před třemi roky dostal tento nápad s grafem havárií UFO a nyní ho tak předkládám čtenářům, protože jsem mezitím nalezl mnoho dalších indicií,ukazujících, že by na tom mohlo něco být.Ne, nevěřím tomu, že vše co mi vyšlo a vše o čem jsem se zmínil, by byla jen náhoda. A nebo přece jen byla? Vždyť náhody jsou materiál pro nové teorie.

 Libor Čermák

 

data havárií UFO jsem čerpal s těchto pramenů:

K. D. Randle, D. R. Schmitt: Havárie UFO u Roswelu

M. Hesemann: Tajná věc UFO

M. Hesemann: Zřícení UFO

J. Spencer: Encyklopedie UFO

R. Jackson: Velká tajemství U.F.O.

J. Fiebag: UFO únosy lidí

A. Vašíček: Bytosti odjinud

http://home.gratex.sk/mystery

časopisy: Magazíny 2000

Astro

Badatelské rozhledy

Tajemné příběhy na Tv Prima

a za nemalou pomoc děkuji také Klubu psychotroniky a UFO