Přátelé, opět to bude tady! Vánoce, snad nejkrásnější svátky v roce. My obyvatelé severní polokoule si umíme jen těžko představit, jak vypadají Vánoce v daleké Austrálii nebo v Brazílii, kde právě v tu donu vrcholí horké léto.  pro nás jsou Vánoce však svátky zimní, kdy by příroda měla vypadat jako podle Ladových obrázků. Podle mého názoru, jsou Vánoce jedny z nejvýznamnějších svátků v roce, a to z více důvodů. Jde například o geniálně spojené svátky jak křesťanské, tak i dávných přírodních náboženství. To proto, že připadají na období zimního slunovratu, což byl pro naše předky symbol opětovného vzestupu naší mateřské hvězdy, která tak svou pouť znovu obrátila směrem k severu, tedy jakýsi symbol naděje a tudíž důvod k oslavě. Nám se však vžil původ křesťanský, jenž je neodmyslitelně spjat  s narozením Spasitele Ježíše Krista, podle křesťanské věrouky Syna Božího. toto narození údajně doprovázeli velmi zvláštní události, z nichž jedna dokonce přivedla do Betléma tři mudrce z východu, všem dobře známé tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří malého Ježíška  obdarovali třemi královskými dary: zlatem, kadidlem a myrhou. Mudrcové putovali do Betléma podle zvláštního úkazu na obloze, podle tzv. hvězdy betlémské, o které se dodnes vedou spory.

   Hvězda betlémská je tradičním doplňkem každého lidového betlému či jesliček znázorňujících narození Spasitele. Ale co to bylo? Že by kometa nebo supernova? Problémem hvězdy betlémské se zabývá například ve své knize "Nebeské detektivky, senzace a záhady" český spisovatel Ludvík Souček. Obrátil se například na zdroje čínských astronomů, neboť ti by se takovéto astronomické události nemohli nepovšimnout. Bohužel v období Kristova narození se žádná významná kometa ani nova nezaznamenala, a tak vysvětlení záhady bude nejspíš někde jinde.

   Je možné, že odpověď našel Jan Kepler, jenž spočítal, že v roce 7 před naším letopočtem nastala trojnásobná velká konjunkce Saturna a Jupitera v souhvězdí Ryb.jak se ale tři mudrcové dostali podle hvězdy až k samotnému Ježíškovi?  Zřejmě jim napomohla astrologie, protože se zcela jistě hvězdopravectvím zabývali. Pro východní učence byly ryby souhvězdí země Amuru (Sýrie, Fénicie, Judea) , Jupiter královskou planetou a Saturn planetou židovskou. Podle takovéto úvahy by tedy mohlo jít o narození nového židovského krále. Takováto konstalace odehrávající se v souhvězdí ryb třikrát za sebou, je v dějinách něčím stejně výjimečným, jako byl výjimečný člověk, který tehdy přišel na svět. Bojoval proti zlu a propagoval lásku k bližnímu. Na těchto základech založil náboženství, které dnes patří k nejvýznamnějším na světě. Asi by toho měl hodně vzkázat dnešnímu lidstvu, které mimo jiné vedlo dvě světové války, začalo ničit životní prostředí této vesmírné oázy zvané Země a je na nejlepší cestě k sebezničení. Nad tím bychom se měli zamyslet právě nyní než překročíme práh třetího tisíciletí.

 

Z pomocí výše uvedeného zdroje připravil Libor Čermák    

 

Související články o Kristu:

Turínské plátno