Co znamená příroda pro člověka moderní doby? Myslím, že se dá říct, že plno lidí ji vnímá jen jako nějakou kulisu, která nám především zpestřuje život, aby nebyl takový jednotvárný ve věčném shonu  mezi betonem a asfaltem. Ale v těch pradávných dobách, kdy naši vlast obýval tajuplný národ keltský, tomu bylo jinak. Příroda byla jeho útočištěm, chrámem i domovem a proto není divu, že lidé s ní byli v dokonalé harmonii. Říká se , že staří druidové uměli cítit dech kamenů, hlas stromů a každý pramen byl pro ně posvátný, a tak není divu, že přírodě zasvětili i svůj kalendář.

  Ten začínal o samainu a říká se mu stromokruh, protože každých deset dní je v něm pojmenováno podle nějakého stromu. Začíná topolem a dále následují kaštan, jasan, habr, osika, jabloň, jedle, jilm, hloch, opět topol, modřín, borovice, vrba, lípa, líska, jeřáb, javor a ořešák.. Pak nastal Beltine, keltské pololetí a cyklus se opakoval znovu. Mimo to oba dva slunovraty a obě rovnodennosti měly svoje vlastní stromy: 21. 12. - buk, 21. 3. - dub, 21.6. - bříza a 23. 9. - olše.

  Svátek Beltine nastával vždy na začátku května a znamenal konec studeného a začátek teplého období roku. Někdy se mu též říkalo Cétshamain a byl spjatý s bohem Belenem. V tento den se obvykle zapalovaly velké vatry (keltsky bel tine), jež měly přilákat teplo. Také se poprvé vyháněl dobytek na společnou pastvu a dokonce musel ohněm procházet, aby byl uchráněn před všemi nemocemi.

  V minulých dvou dílech seriálu věnovaných svátkům samain a imbolc jsem se zmínil. o tom, že oba dva se nějakým způsobem dochovali do současnosti. Nejinak je tomu i v tomto případě, protože se každoročně v předvečer 1. května tradičně zapalují ohně, pro nás známé jako Upalování čarodějnic. Je to zvyk, jenž bez pochyby vznikl z keltských tradic, jen ty čarodějnice  tam byly přidány později, když zřejmě chtěla církev poukázat na to, že tato slavnost nemá křesťanské kořeny.

 

S použitím publikace Jana Filipa "keltská civilizace a její dědictví" a článku "Keltské letokruhy od Phdr. Ladislava Lipanského v magazínu 2000 č. 3/97 připravil

Libor Čermák   

 

Související články o Keltech:

Samain

Imbolc

Lugnasad

Konec keltského roku

O bruslení