Záhadné hillfigury

    Kdo se již setkal s pravěkými záhadami staré Anglie, nemohl si nevšimnout jedné zvláštnosti, která se od nejstarších dob vyskytuje na zdejších zatravněných pláních. Té se říká tzv. "Hillfigury". O co jde. Jsou to obří obrazce, které jsou zpravidla vyřezány do trávy a díky křídovému podloží mají bílou barvu. Nebo se naopak můžou křídou zaplnit a efekt by byl obdobný. Takových to obrazců najdeme po celé Británii asi stovku. Většinou však jde o díla moderních umělců. Jedná se o zvířata, reklamní poutáky, kříže, nápisy a pod. Ovšem kde se toto umění vzalo? Odpověď je celkem jednoduchá. V dávné prehistorii. Z té pochází minimálně tři obrazce (a možná i další). Jedná se o obra u Cerne Abbasu, dále o obra u Wilmingtonu a Bílého koně u Uffingtonu. Možná se k nim dají přidat i další bílé koně z hrabství Wiltshire, kterých je tam několik. Většina jich sice vznikla v 19 a 20. století, ale není vyloučeno, že šlo o jakousi podobu dřívějších obrazců. V některých případech byla silueta koně spatřena například v travním porostu, což k jeho obnově vést mohlo. Jaký byl původní smysl obrazců, nevíme. Je možné, že mohly být určeny například pro někoho, kdo se na ně bude dívat se shora (že by bohové, nebo dokonce mimozemšané?). V každém případě je to věc krajně zajímavá a zaslouží naši pozornost. Níže popsuji nejznámější případy hillfigur. Kdo by se chtěl seznámit s tímto fenoménem více, doporučuji mu tento odkaz: http://www.hows.org.uk/personal/hillfigs/ , kde se dá v angličtině toho dozvědět více.

Nejprve uvedu koňské postavy:

Místo Popis, foto (fotografie jsou otočeny podle světových stran - sever  nahoře) mapa info  v Angličtině další info v češtině

Alton Barnes

Tento obrazec se nalézá u Milk Hilu. Kůň údajně vznikl (nebo byl obnoven?) kolem roku 1812.

Odkaz na Googlemapu

více v angličtině

 

Broad Hinton

Obrazec tohoto koně byl údajně vyroben roku 1838 na počest korunovace Královny Victorie

 

Odkaz na Googlemapu

 

více v angličtině

 

Broad Town

Obrazec byl vyplněný místním farmářem roku 1863 místním farmářem. Znovu upraven byl v roce 1991.

 

Odkaz na Googlemapu

 

více v angličtině

 

Devizes I

Podle místních lidí se měl za horkých letních dní objevovat v trávě obrys koně. Avšak  jeho obnovení se pokoušelo, ale zatím nedošlo.

 

více v angličtině

 

Devizes II

I tento kůň byl obnoven, avšak až na několikátý pokus

Odkaz na Googlemapu

více v angličtině

 

Ham Hill/Inkpen

Dalšího koně nechal zhotovit jeden z místních lidí. Avšak ho pouze vykopal a nevyplnil ho křídou a pozdější nový vlastník pozemku ho již nechtěl udržovat.

 

více v angličtině

 

Cherhill

Tento kůň byl opraven roku 1780, avšak dle výzkumů, nevypadá tak, jak vypadal původně.

 

Odkaz na Googlemapu

 

více v angličtině

 

Marlborough

Marlboroughský kůň se nalézá na pozemku zdejší vysoké školy a je nejmenší ze všech koní. Za svojí existenci vděčí zřejmě místním studentům.

 

Odkaz na Googlemapu

 

více v angličtině

 
Pewsey I

Všechny stopy po tomto koni zřejmě již zmizeli, ale podle některých názorů zobrazoval koně s jezdcem.

 

 

více v angličtině

 

Pewsey II

Druhý Pewseyský kůň byl vyříznut roku 1937 na počest korunovace krále Jiřího VI.

odkaz na Googlemapu

více v angličtině

 
Rockley Tento kůň byl objeven roku 1948, ale jeho pravý původ není známý. Postupem času však zerodoval.  

více v angličtině

 
Tan Hill

Tanhillský osel je jeden ze zaniklých obrazců. Nalézá se nedaleko Alton Barnes. Narozdíl od běžných koní měl větší hlavu. Dnes je tam vidět jen jakýsi pozůstatek na způsob vytlačené země.

 

více v angličtině

 

 
Tysoe

První záznamy o tzv. Červeném koni existují z počátku 17. století, avšak během století zarostl. Obnoven byl až  na přelomu 60. a 70. let. Dle historických dokumentů se zde nalézalo dokonce více koňských postav, možná až pět.

 

více v angličtině

 
Uffington

Bílý kůň u Uffigtonu je považován po Stonehenge za druhou nejvýznamnější prehistorickou památku Anglie.  Podle některých názoru spíše než koně připomíná draka. Jeho datování se odhaduje na necelých 3000 let. Podle jiných výzkumů mohl vzniknout až v 9. století. Dle mého názoru to může být tato kratší doba způsobena pouze jeho údržbou. Jeho mystičnost ještě umocňuje fakt, že na tomto kopci se také nalézá hradiště z doby bronzové. 

Odkaz na Googlemapu

 
 

 

 

Bílý kůň z Uffingtonu

Westbury

Bílý kůň u Westbury byl údajně vyřezán na počest porážky Dánů v bitvě u Ethandia v roce  878. V roce 1778 byl však jeho zjev bohužel o něco pozměněn.

 

Odkaz na Googlemapu

 

více v angličtině

 

A další, tentokrát nikoliv koňské motivy.

Místo Popis, foto (fotografie jsou otočeny podle světových stran - sever  nahoře) mapa další mé postřehy další mé postřehy
Cerne Abbas

Tento nahý obr se již odpradávna vyskytuje u této obce v jižní Anglii. Podle některých hypotéz se jedná o obraz skutečného obra, jenž zde byl přemožen. Podle jiných se jedná o keltského Boha Dagdu nebo bájného Herkula. Ovšem zajímavý je fakt, že jeho osa ukazuje na místo, kde na 1. května - na keltský svátek Beltine vychází ráno slunce.   

Odkaz na Googlemapu

 

Nepřipomíná Vám název této obce něco: Cerne, nemůže to být připomínka keltského boha Cernuna?

       
Wilmington

Tento obr v Sussexu je jednou z největších zobrazení lidské postavy na světě. Jeho stáří je odhadováno na 2,5 tisíce let.Dosud nevíme, co výjev zobrazuje. Může jít například o pravěkého zeměměřiče. Avšak všiml jsem si, že tento výjev má po celém světě své obdoby. nejznámější je výjev na Sluneční bráně v Tiahuanacu. Podobný obrázek se vyskytuje i v Egyptě.

Odkaz na Googlemapu

 

Slunečný bůh na bráně v Tiahuanacu. I tato postava drží v každé ruce hůl.

A co tato postava zřejmě z Egypta? Převzato z publikace  D.H. Childress: Neuvěřitelné techologie starověku, IŽ, Praha, 2004

     
Wye

Tento výjev je na rozdíl od dvou předešlých daleko mladší vznikl v roce 1902 na počest korunovace krále Edvarda VI.  

Odkaz na Googlemapu

pozn: V Enigmě č. 3/2008 je k tomuto obrazci tisková chyba. Obec, u které se nalézá tato koruna, se nejmenuje nenazývá Wey, ale Wye, což jsem si ověřil na Googlemapě. 

 

 

 

 

    Jaký byl smysl těchto obrazců? Popravdě řečeno, pořádně se to neví. I zde je mnoho teorií. Na internetu jsem narazil i na hypotézu, že minimálně tři nejznámější hillfigury jsou obrazem souhvězdí noční oblohy. Například Obr z Wilmingtonu může být projekce souhvězdí Orion, Uffingtonský kůň projekce Střelce a Obr z Cerne Abbas projekcí Herkula, případně Orionu. Více v AJ.

    Mě však, jako zaníceného hledače ley lines a geometrických souvislostí však zaujala ještě další věc. Zkusil jsem si všechny wiltshirské lokality zakreslit na mapu a náhodou se podívat, zda mezi nimi náhodou nejsou nějaké další souvislosti. A výsledek? Můžu říci, že jsem byl opět překvapený. V první řadě mě upoutala jakási linie Westbury - Devizes - Uffington. K této ose jsou téměř symetricky Cherhill a Alton Barnes a dále Broad Town a Marlborough. Tyto čtyři místa vytvoří navíc něco jako rovnoramenný lichoběžník s téměř kolmými rameny. A na něj navazuje téměř rovnostranný trojúhelník Devizes - Cherhill - Alton Barnes. Co mě však překvapilo nejvíce, bylo to, co tvoří samotný střed tohoto obrazce. Tím totiž není nic menšího než známá megalitická lokalita Avebury! (viz satelitní snímek vpravo).  Ten se totiž nalézá jak ve středu onoho výše zmíněného lichoběžníka, tak uprostřed vzdálenosti Westbury - Uffington (viz mapa vlevo). Náhoda? Když se vrátíme k horní straně lichoběžníku  Broad Town a Marlborough, zjistíme, že na této spojnici se vyskytují další dvě lokality s hillfigurami. Konkrétně Broad Hilton/Hackpen a Rockley. Pokud se podíváme na další nezúčastněné lokality, zjistíme, že i zde platí určitá geometrická souvislost. Na jedné přímce totiž leží tato trojice lokalit: Westbury, Pewsey a Inkpen. Nyní opět popusme uzdu fantazie a zkusme si představit, co by výsledný obrazec mohl představovat. Máme zde Uffingtnem a Devizes určitý kapkovitý útvar. Nemohla by to být například další koňská hlava? Pokud bychom pak Uffington spojili s Inkpenem, zobrazilo by se nám společně s na ní kolmou linií Westbury, Pewsey a Inkpen  i něco co by nám společně s hlavou vytvořilo i běžící koňské přední nohy. Náhoda, že obrazce koní, dají dohromady zase koně? Vzniká tu něco jako ley lines obrazec, jaké známe například z naší vlasti viz můj web.

Zajímavé překvapení na nás číhá i když se podíváme na hillfigury obou obrů. On totiž obr v Cerne Abbas leží v té samé zeměpisné šířce, co dlouhán z Wilmingtonu.

A závěrem bych se chtěl zmínit o tom, že jednu hillfiguru máme možná i u nás v Čechách. Nedávno si totiž majitel jednoho pozemku u Blovic prohlížel svojí louku na mapách na www.mapy.cz a zjistil, cosi má na něm cosi vytvořené něco, co vypadá jako dítě objímající svého dospělého rodiče s velkým nosem. Tady je ta mapa  ( (www.kpufo.cz/wpj/nazc.htm ). Jak je vidět, hillfigury jsou i v jiných zemích, než pouze v Anglii. Nejznámější je peruánská náhorní plošina Nazca. Googlemapa nám dokonce umožní se nad touto záhadnou planinou proletět a sledovat zde pověstní pisty a některé výraznější obrazce. Zde Vám dávám odkaz: Nazca

 

Libor Čermák

Použitá a doporučená literatura

Hrnčíř L.:Obrazy pro nebeské oči: Proč vlastně vznikaly, Enigna č.3, roč. 2008

Langbein W-J,:Velké záhady 2500 let, Dialog, Liberec, 1996

kolektiv autorů: Planeta tajuplných jevů, Readers Digest Výběr, Praha, 1997

klektiv autorů: Enigna 2 - Tajemství západu, Knižní klub, Praha, 2003

www.hows.org.uk/personal/hillfigs

www.kennet.gov.uk

www.kpufo.cz

mapy na www.google.com

www.mapy.cz