Tajuplné souvislosti mezi „Šťastným a nešťastným“ číslem

 

Co to je za pověru, která přirovnává třináctku k nešťastnému a sedmičku naopak k číslu šťastnému? Ale ptám se, proč jsou to právě tyto dvě čísla, které mi připadají téměř jak bratr a sestra. Jak to myslím?

1)      Třináctka je v pořadí sedmé liché číslo, takže jestli má nějaká budova ve své ulici orientační číslo 13, tak je na své  straně také sedmá.

2)      Také je v pořadí také sedmé prvočíslo (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13)

3)       Obě dvě čísla jsou stejně daleko od kulatého čísla 10. Sedmička tři čísla před a třináctka tři čísla po desítce.

4)      Jestliže obě čísla sečteme, dostaneme dvojnásobek tohoto kulatého čísla, tedy dvacet

5)      Sedm na druhou se rovná 49. Sečteme-li čtyřku a devítku, získáme číslo třináct. Třináct na druhou je 169. Ciferný součet tohoto čísla je 16. Jestliže uděláme znova ciferný součet šestnáctky, dostaneme se k sedmičce.

6)      Slovo „Třináct“, obsahuje celkem sedm písmen

7)      Jestliže číslo třináct napíšeme jako na digitálních hodinkách, budeme pro jeho napsání potřebovat sedm stejných čar

8)      Jestliže si představíme klasické hodiny s ciferníkem, tak  třináct hodin, neboli také jedna hodina odpoledne se nalézá přesně na opační straně ciferníku než hodina sedmá.

9)      Dítěti, které dokončí 7. třídu ZŠ, je nejčastěji právě třináct let (pokud nejde o rok později do školy)

10) Třináct je i sedmidenních týdnů v jednom ročním období

11)  Pyramida tvořená šestiúhelníky se základnou o sedmi dílcích (Jako v A-Z kvízu), má třináctý dílek (počítáno odzhora) přesně v těžišti.

12)  Obě čísla by se dala nazvat čísly „trpasličími“, neboť ve známé pohádce o Sněhurce se vyskytuje sedm trpaslíků zatímco v Tolkienovým příběhu „Hobit“ přišlo za Bilbem Pytlíkem  společně s Gandalfem celkem třináct trpaslíků.

13) Česká republika má v současnosti (Počítáno bez Prahy) třináct krajů (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský) dříve však měla sedm Regionů (Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský)

 

  Možná by se našly ještě další souvislosti mezi těmito dvěma čísly (třeba čtenáři na nějaké ještě přijdou), ale osobně si myslím, že spíš než je prohlásit za šťastná či nešťastná, je lepší jím říkat čísla magická.  Nebo alespoň taková, která lidi přitahují a burcují jejich fantazii. Ukazuje to však na to, že záhad a tajemství není zas tak málo a skrývají se i tam, kde bychom je tak moc nečekali.

 

Libor Čermák

 

Česká republika a číslo 13

V časopise Phoenix č. 1/2005 vyšel článek od Genadije Bělova "Magie čísla třináct a Karel IV.- stavitel s mantickou intuicí, kde se píše, že města jakožto průsečíky geomantických linií, jsou vázána na konkrétní čísla a jejich vibrace.Něco obdobného platí o regionech nebo státech.

Napříkad Karlovy Vary nechal Karel IV. založit 13.3.1349 (4+9)=13.

V článku jsou též uvedeny některé vztahy čísla 13 k naší republice. Tak například:

-rozdělení do 13 krajů

-Václav Havel byl prezidentem ČR téměř třináct let

-referendum do EU bylo třináct let po sametové revoluci v pátek 13. června

-V Bruselu má jednací síň pro Českou republiku na dveřích číslo 13

 

Napadly mne ještě další zajímavosti. Představme si například mapu ČR a co zjistíme? Její tvar mi velice připomíná číslo třináct! Položené naležato. Tvar naší republiky je velice podobný číslu jedna. Severní hranice mi zas díky Kladskému výběžku připomíná trojku (viz obr.).